A Go Tumblr API v2 Client. https://github.com/bakerolls/gotumblr
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

7 lines
126B

  1. package gotumblr
  2. type FollowersResponse struct {
  3. TotalUsers int64 `json:"total_users"`
  4. Users []User `json:"users"`
  5. }